Makro Elementler

A A A
Proxin Quality N İncele

Proxin Quality N

Bitkisel üretimin temel taşı olan Azotun mükemmel bir kaynağıdır. Azotla birlikte bulunan diğer iz elementlerle bitkiyi destekler ve mukavemetini arttırır. Yeşil aksam gelişimini ve meyve iriliğini olumlu yönde etkiler. Azot kaynağı olmasından dolayı diğer makro ve mikro bitki besin elementlerinin alımını olumlu yönde etkiler. Özellikle yem bitkilerinde dip sararması yaşatmaz. Bu nedenle birim alan başına düşen verimi arttırır.

Spectro Nos 26 İncele

Spectro Nos 26

NOS 26 Amonyum ve Nitrat azotunun fiziksel karışımı ile elde edilmiş. Açıkta ve örtü altı yetiştiricilikte gönül rahatlığı ile uygulana bilir. Serpme gömme ve damlama metodu ile uygulana bilir. Çok yıllık ve tek yıllık bitkilerde güvenle kullanıla bilir. NH4-N ve NO3-N azotlarının mükemmel bir kombinesidir. Üretim alnında yetiştiriciliği yapılan bitkilerin anlık ve zamanla doğabilecek azot ihtiyacını yeterli belirtilen miktarlarda uygulandığında karşılar. NH4 (Amonyum) formunda Azotun yoğun olması nedeni ile Yüksek Ph lı Kireçli topraklarda kullanıla bilir. Azot genel itibari ile bitkilerin büyüme ve gelişmesini sağlar. Azot yetersizliğinde zamana bağlı olarak yaşlı yapraklarda sararmalar oluşur bu nedenle gelişim geriliği meyve kalitesinde bozulmalar ve yaprak kayıpları oluşur. NOS 26 Azot eksikliğini giderme görevini mükemmel şekilde yerine getirir.

Spectro Turn 21 İncele

Spectro Turn 21

• Amonyum sülfatın DCDA ile kompleks halde olmasından dolayı azotun aşırı nitrifikasyonunu önler. • Bir vejetasyon boyunca bir seferde toprağın ihtiyacı olan azotun tek seferde verilmesine imkân sağlar. • Uygulama miktarı azaldığından dolayı, iş gücünü, zaman kaybını ve bundan kaynaklanan gideri azaltır. • Amonyum sülfatın içeriğinde bulunan Kükürtten dolayı toprak pH’ının düşmesine de dolaylı olarak yardımcı olur. • Aynı zamanda Kükürt, protein sentezinde yer alarak verimi olumlu yönde etkiler • Azot yetersizliği yaşatmaz. Kart yaprakların dökülmesini engeller. Yaşlanmayı geciktirir. • Aşırı yıkanma ve nitrifikasyon olmadığından toplamda kullanılacak azotlu gübre kullanımının azalmasını ve uygulanan azotun toprakta kalma süresinin(70-110gün) artmasını sağlar. Hem ekonomiye hem de çevreye katkı sağlar. • Bundan dolayı, verim ve ürün kalitesini arttırır, kolay uygulanabilir ve Çevre kirliliğini minimize eder

Spectro Turn 46 İncele

Spectro Turn 46

• Üre Azotunun DCDA ile kompleks halde olmasından dolayı azotun aşırı nitrifikasyonunu önler. • Bir vejetasyon boyunca bir seferde toprağın ihtiyacı olan azotun tek seferde verilmesine imkân sağlar. • Bitkinin ekim-dikiminden hasadına kadar tüm yeşil aksamının gelişimini arttırır. • Uygulama miktarı azaldığından dolayı, iş gücünü, zaman kaybını ve bundan kaynaklanan gideri azaltır. • Azot yetersizliği yaşatmaz. Kart yaprakların dökülmesini engeller. Yaşlanmayı geciktirir. • Aşırı yıkanma ve nitrifikasyon olmadığından toplamda kullanılacak azotlu gübre kullanımının azalmasını ve uygulanan azotun toprakta kalma süresinin(70-110gün) artmasını sağlar. Hem ekonomiye hem de çevreye katkı sağlar. • Bundan dolayı, verim ve ürün kalitesini arttırır, kolay uygulanabilir ve Çevre kirliliğini minimize eder • Başlık gübre (Taban altı-Ekimden hemen önce) olarak kullanılıp bir dönemlik tüm azot ihtiyacını karşılar

PROXIN FIXACID İncele

PROXIN FIXACID

Asitli topraklar için özel olarak tasarlanmıştır. Sadece asidik topraklar için uygundur. Hem toprak düzenleyici (kireç maddesi) hem de 4 element içeren üstün bir gübredir. Topraktaki asitlerle reaksiyona girer. Asit nötralize edilir. Bu arada bitkilere fosfor, potasyum, kalsiyum ve magnezyum gübreleri verilir.

ON-KJELL İncele

ON-KJELL

Birlikte kullanıldığı diğer bitki besleme ürünlerinin verimini arttırır. Kök gelişimini arttırır ve fotosentezi hızlandırır. Meyve tutumu ve meyve gelişimini dolaylı olarak olumlu yönde etkiler. Toprak mikro faunasını zenginleştirir. Toprağın geçirgenliğini arttırarak, toprağı kabartır ve havalanmasına yardımcı olur. Topraktaki pH'ı düşürür. Toprakta bağlı olan makro ve mikro besin elementlerinin çözümünü arttırır. Organik maddeyi arttırır.

Promix Ca 135 İncele

Promix Ca 135

Özel formulasyonu sayesinde çoğu pestisit ve bitki besleme ürünüyle karışma problemi yaşanmamakla beraber ön karışım yapılması tavsiye edilir. Bitkinin direncini arttırıp çevre koşullarının etkilerini en aza indirir. Meyvelerin çatlamaya karşı direncini arttırır . Uygulandığı meyve ve sebzelerin nakliyeye dayanımını arttırır ve raf ömrünü uzatır. Toprağın yapısından ya da sulama suyundan kaynaklanan Sodyum(Na) tuzluluğunu gidermeye yardımcı olur.

Pro-Kps İncele

Pro-Kps

Potasyum ihtiyacını en etkili şekilde karşılar. İçeriğinde bulunan potasyum ve kükürtten dolayı erkenciliğe imkân sağlar. Bitkiler tarafından alımı toprağın kimyasal ve fiziksel bozukluklarından etkilenmez. Meyve kalitesini olumlu yönde etkiler. Doz aşımı yapılmamalı ve günün sıcak saatlerinde uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. SOLUMAYINIZ!