Sekonder Besinler

A A A

KALSİYUM(Ca)

*Kalsiyum bitkilerin hücre duvarı yapısının vazgeçilmez bir parçasıdır, normal de diğer elementlerin taşıma ve bağlanmasını sağlamanın yanı sıra bitki mukavemetini de sağlar. Ayrıca toprakta alkali tuzlar ve organik asitlerin olumsuz etkilerini gidermek içinde gereklidir.

-Kalsiyum kaynakları, dolomitlik kireç, alçı(jips) ve süper fosfat(fosfat kayacı).

Kalsiyum(Ca)

*Bitkilerde bir çok enzimi aktive eder.

*Hücre duvarlarının yapısal bileşiklerinden biri olup, su hareketi, hücre gelişmesi ve bölünmesi üzerinde de önemli rollere sahiptir.

*Bitkilerin azot ve diğer mineral maddelerinin alınması için gerekli olan bir besin elementidir.

*Bitkilerde hareketsiz hareketsiz olan bu besin elementi bitki gelişimi için devamlı bitkiye verilmelidir.

*Bitkiler Kalsiyum olmadan büyüyemezler.

*Kalsiyum, bitkiler tarafından Azot ve Potasyumdan sonra en çok tüketilen bir besin elementidir.

Kalsiyum eksikliğinde

*Gövde ince ve odunumsu olurken, tomurcuklar ölebilir.

*Eski yapraklar normal renklerini koruyabilirler ancak yeni yapraklarda sararma görülür.

*Kök uçları ölür.

*Sınırlı kök gelişimi olur.

*Bitki dokularında toksik etkisi olan okzalik asit miktarı artar.

*Sebzelerde çiçek burnu çürüklüğü ve uç yumuşaması oluşur.

*Meyve kabuğunun bozulması, kuruması,solması, meyvelerin çatlaması ve meyve etinin azalması ve meyve kabuğunda erken çürümeler meydana gelir.

MAGNEZYUM(Mg)


Magnezyum, tüm yeşil bitkilerde fotosentez için gerekli olan klorofilin parçasıdır. Aynı zamanda büyüme için gerekli olan birçok bitki enzimlerinin aktive olmasına yardımcı olur.

*Toprak mineralleri, organik madde, gübre ve dolomitik kireçtaşı, bitkiler için magnezyum kaynaklarıdır.

Magnezyum eksikliğinde bitkilerde ortaya çıkan arazlar

*Magnezyum klorofilin bileşiminde yer aldığından noksanlığında yapraklarda yeteri kadar klorofil oluşamaz ve bunun doğal sonucu olarak da yapraklarda kloroz arazı ortaya çıkar.

*Magnezyum noksanlığı ilk olarak yeşil yapraklarda kendini gösterir. Bu, azot, fosfor ve potasyum gibi magnezyumunda bitki bünyesinde hareket edebildiğine bir işarettir.

*Magnezyum noksanlığında karakteristik olarak yaprakların ana damarları arasında ve yaprak kenarlarında açık renkli çizgiler belirir ve yaprak kenarları ile yaprak ana damarları arasında yeşil rengin tamamen kaybolmasına karşılık, yaprak kenarları uzunca bir süre normal yeşil renklerini muhafaza edebiirler.

*Magnezyum noksanlığının çok şiddetli olduğu hallerde ise yapraklar hemen hemen beyaz bir renk alır ve bu zamandan itibaren de dökülmeye başlarlar. Yaprak dökümü bazen çok şiddetli olur ve meyve ağaçlarında, özellikle elma ağaçlarında, oldukça fazla meyve bulunmasına karşılık hemen hiç yaprak kalmaz. Bu gibi hallerde ağacın yalnız tepesindeki sürgünlerde çok az sayıda yaprak bulunmaktadır.

*Magnezyum noksanlığı bitkide gelişmeyi zayıflatır ve böylece ürün miktarının önemli derecede düşmesine sebep olur. Yalnız tek yıllık bitkilerin gelişmelerinin son periyodunda ortaya çıkan magnezyum noksanlığının bu bitkilerde ürün miktarı üzerine o kadar önemli bir etki yapmamasına karşılık, bunun meyve ağaçları gibi çok yıllık bitkilerdeki etkisi şiddetli olmaktadır.

*Özellikle topraktaki azot miktarının düşük bulunması ve kuraklık magnezyum noksanlığının şiddetini daha da arttırmaktadır.

*Kültür bitkileri içerisinde tahıllar magnezyum noksanlığına karşı çok duyarlıdır. Tahıllardan da özellikle yulaf magnezyum noksanlığına karşı en çok hassasiyet gösterir. Magnezyum noksanlığının çok şiddetli olduğu hallerde tahıl bitkilerinin yapraklarında çoğunlukla nekrozlar görülür.

KÜKÜRT(S)

*Protein için gerekli bitki besinidir.

*Enzimlerin ve vitaminlerin faliyet ve gelişimini destekler.

*Klorofil oluşumuna yardımcı olur.

*Kök büyümesi ve tohum üretimini artırır.

*Güçlü bitki büyümesine yardımcı olur ve soğuğa dayanıklığı artırır.

*Kükürt yağmur suyu ile topraktan temin edilebilir, aynı zamanda bir katkı olarak, bazı gübrelere eklenir. Alçı (jibs) kullanımı ayrıca toprak kükürt düzeyini artırır. (Bazı gübrelerin yapısında bulunur.Potasyum sülfat, amonyum sülfat,çinko sülfat,demir sülfat, magnezyum sülfat, mangan sülfat v.b.)

Kükürt noksanlığında bitkilerde ortaya çıkan arazlar

Klorofilin teşekkülü; diğer faktörler yanında bitki bünyesinde yeter ölçüde kükürtün bulunmasınada ihtiyaç gösterdiğinden, kükürt noksanlığıda ilk olarak yapraklarda kloroz arazı ortaya çıkar.Kükürt noksanlığının yapraklarda sebep olduğu kloroz arazı ise azot noksanlığı ile ilgili araza büyük bir benzerlik gösterir. Çünkü her iki besin maddesi noksanlığında da renk bütün yapraklarda bir örnek olarak değişmektedir.

Yalnız, azot noksanlığı ilk olarak yaşlı yapraklarda kükürt noksanlığı ise yine ilk olarak genç yapraklarda görülür. Bu durum ise bitki yapraklarında ortaya çıkan arazın bu besin maddelerinden hangisine ait olduğunun tespiti işini kolaylaştırmaktadır.

Kükürt noksanlığı ayrıca bitkide sürgün teşekkülünün azalmasına ve meydana gelen sürgünlerin de zayıf kalmalarına sebep olur.