S Formula

S Formula

İyi bir pH düşürücü olmakla birlikte toprakta bağlanmış besin elementlerinin bitki tarafından alınabilir forma dönüşmesini sağlar. Standart toz kükürt ile karşılaştırıldığında tanecik çapı daha küçük olduğundan daha hızlı çözünür ve sülfürik asite dönüşür. İçerisinde bulunan yayıcı ajanlardan dolayı toprağa daha iyi nüfuz ederek daha fazla alanı kaplar. Bu nedenle diğer kükürtlere oranla daha hızlı ve etkili bir şekilde toprak pH’ının düşmesini sağlar. Aynı zamanla kükürt meyve olgunlaşmasını hızlandırarak olumlu yönde etkiler.

İyi bir pH düşürücü olmakla birlikte toprakta bağlanmış besin elementlerinin bitki tarafından alınabilir forma dönüşmesini sağlar. Standart toz kükürt ile karşılaştırıldığında tanecik çapı daha küçük olduğundan daha hızlı çözünür ve sülfürik asite dönüşür. İçerisinde bulunan yayıcı ajanlardan dolayı toprağa daha iyi nüfuz ederek daha fazla alanı kaplar. Bu nedenle diğer kükürtlere oranla daha hızlı ve etkili bir şekilde toprak pH’ının düşmesini sağlar. Aynı zamanla kükürt meyve olgunlaşmasını hızlandırarak olumlu yönde etkiler.

S Formula