Tüm Ürünler

A A A
7UP JELL İncele

7UP JELL

Hızlı alınabilir besin kaynağıdır. Birlikte kullanıldığı diğer bitki besleme ürünlerinin verimini arttırır. Kök gelişimini arttırır ve fotosentezi hızlandırır. Meyve tutumu ve meyve gelişimini dolaylı olarak olumlu yönde etkiler. İklim koşullarından kaynaklanan streslere karşı mukavemet sağlar. Toprak mikro faunasını zenginleştirir. Toprağın geçirgenliğini arttırarak, toprağı kabartır ve havalanmasına yardımcı olur. Topraktaki pH'ı düşürür. Toprakta bağlı olan makro ve mikro besin elementlerinin çözümünü arttırır. Organik maddeyi arttırır.

Blue Cop İncele

Blue Cop

İçeriğinde bulunan yüksek Bakır oranı ve özel üretim metodu ile mükemmel bir Bakır lı gübredir. Partikül çapının düşük olması sebebi ile bitki üzerini mükemmel bir şekilde örter. 1-30 mikron çapındaki partiküller bitki dokusuna nüfuz eder. Bu nedenle uygulamadan bir ila iki saat sonra, çevre koşullarından ve dal sürtmesi gibi mekanik koşullardan etkilenmez. Etkinlik süresi diğer bakırlı preparatlara göre daha uzundur. Uygulamanın günün aşırı sıcak saatlerinde yapılmaması ve uygulamadan önce ön karışım yapılması tavsiye edilmektedir.

FEEDER İncele

FEEDER

• İçerdiği %2’lik magnezyum sayesinde bitkilerin magnezyum ihtiyacını karşılar • Azotu DCDA şelatlı, yıkanmaz ve toprakta 70-110 gün kalabilen formdadır • Fosforu, hızlı alınabilir ve tamamen toprakta çözünebilirdir. • Potasyumu ise, yıkanma ve çözünememe problemi yaşamaz. Tamamen organik formda olduğu için toprağın organik madde miktarını arttırır. • İçerik, oran ve özellikleriyle çevre ve üretici dostu bir üründür

ON-KJELL İncele

ON-KJELL

Birlikte kullanıldığı diğer bitki besleme ürünlerinin verimini arttırır. Kök gelişimini arttırır ve fotosentezi hızlandırır. Meyve tutumu ve meyve gelişimini dolaylı olarak olumlu yönde etkiler. Toprak mikro faunasını zenginleştirir. Toprağın geçirgenliğini arttırarak, toprağı kabartır ve havalanmasına yardımcı olur. Topraktaki pH'ı düşürür. Toprakta bağlı olan makro ve mikro besin elementlerinin çözümünü arttırır. Organik maddeyi arttırır.

Pro-Kps İncele

Pro-Kps

Potasyum ihtiyacını en etkili şekilde karşılar. İçeriğinde bulunan potasyum ve kükürtten dolayı erkenciliğe imkân sağlar. Bitkiler tarafından alımı toprağın kimyasal ve fiziksel bozukluklarından etkilenmez. Meyve kalitesini olumlu yönde etkiler. Doz aşımı yapılmamalı ve günün sıcak saatlerinde uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. SOLUMAYINIZ!

Promix Ca 135 İncele

Promix Ca 135

Özel formulasyonu sayesinde çoğu pestisit ve bitki besleme ürünüyle karışma problemi yaşanmamakla beraber ön karışım yapılması tavsiye edilir. Bitkinin direncini arttırıp çevre koşullarının etkilerini en aza indirir. Meyvelerin çatlamaya karşı direncini arttırır . Uygulandığı meyve ve sebzelerin nakliyeye dayanımını arttırır ve raf ömrünü uzatır. Toprağın yapısından ya da sulama suyundan kaynaklanan Sodyum(Na) tuzluluğunu gidermeye yardımcı olur.

PROXIN FIXACID İncele

PROXIN FIXACID

Asitli topraklar için özel olarak tasarlanmıştır. Sadece asidik topraklar için uygundur. Hem toprak düzenleyici (kireç maddesi) hem de 4 element içeren üstün bir gübredir. Topraktaki asitlerle reaksiyona girer. Asit nötralize edilir. Bu arada bitkilere fosfor, potasyum, kalsiyum ve magnezyum gübreleri verilir.

Proxin Quality N İncele

Proxin Quality N

Bitkisel üretimin temel taşı olan Azotun mükemmel bir kaynağıdır. Azotla birlikte bulunan diğer iz elementlerle bitkiyi destekler ve mukavemetini arttırır. Yeşil aksam gelişimini ve meyve iriliğini olumlu yönde etkiler. Azot kaynağı olmasından dolayı diğer makro ve mikro bitki besin elementlerinin alımını olumlu yönde etkiler. Özellikle yem bitkilerinde dip sararması yaşatmaz. Bu nedenle birim alan başına düşen verimi arttırır.

Spectro Nos 26 İncele

Spectro Nos 26

NOS 26 Amonyum ve Nitrat azotunun fiziksel karışımı ile elde edilmiş. Açıkta ve örtü altı yetiştiricilikte gönül rahatlığı ile uygulana bilir. Serpme gömme ve damlama metodu ile uygulana bilir. Çok yıllık ve tek yıllık bitkilerde güvenle kullanıla bilir. NH4-N ve NO3-N azotlarının mükemmel bir kombinesidir. Üretim alnında yetiştiriciliği yapılan bitkilerin anlık ve zamanla doğabilecek azot ihtiyacını yeterli belirtilen miktarlarda uygulandığında karşılar. NH4 (Amonyum) formunda Azotun yoğun olması nedeni ile Yüksek Ph lı Kireçli topraklarda kullanıla bilir. Azot genel itibari ile bitkilerin büyüme ve gelişmesini sağlar. Azot yetersizliğinde zamana bağlı olarak yaşlı yapraklarda sararmalar oluşur bu nedenle gelişim geriliği meyve kalitesinde bozulmalar ve yaprak kayıpları oluşur. NOS 26 Azot eksikliğini giderme görevini mükemmel şekilde yerine getirir.

Spectro Turn 21 İncele

Spectro Turn 21

• Amonyum sülfatın DCDA ile kompleks halde olmasından dolayı azotun aşırı nitrifikasyonunu önler. • Bir vejetasyon boyunca bir seferde toprağın ihtiyacı olan azotun tek seferde verilmesine imkân sağlar. • Uygulama miktarı azaldığından dolayı, iş gücünü, zaman kaybını ve bundan kaynaklanan gideri azaltır. • Amonyum sülfatın içeriğinde bulunan Kükürtten dolayı toprak pH’ının düşmesine de dolaylı olarak yardımcı olur. • Aynı zamanda Kükürt, protein sentezinde yer alarak verimi olumlu yönde etkiler • Azot yetersizliği yaşatmaz. Kart yaprakların dökülmesini engeller. Yaşlanmayı geciktirir. • Aşırı yıkanma ve nitrifikasyon olmadığından toplamda kullanılacak azotlu gübre kullanımının azalmasını ve uygulanan azotun toprakta kalma süresinin(70-110gün) artmasını sağlar. Hem ekonomiye hem de çevreye katkı sağlar. • Bundan dolayı, verim ve ürün kalitesini arttırır, kolay uygulanabilir ve Çevre kirliliğini minimize eder

Spectro Turn 46 İncele

Spectro Turn 46

• Üre Azotunun DCDA ile kompleks halde olmasından dolayı azotun aşırı nitrifikasyonunu önler. • Bir vejetasyon boyunca bir seferde toprağın ihtiyacı olan azotun tek seferde verilmesine imkân sağlar. • Bitkinin ekim-dikiminden hasadına kadar tüm yeşil aksamının gelişimini arttırır. • Uygulama miktarı azaldığından dolayı, iş gücünü, zaman kaybını ve bundan kaynaklanan gideri azaltır. • Azot yetersizliği yaşatmaz. Kart yaprakların dökülmesini engeller. Yaşlanmayı geciktirir. • Aşırı yıkanma ve nitrifikasyon olmadığından toplamda kullanılacak azotlu gübre kullanımının azalmasını ve uygulanan azotun toprakta kalma süresinin(70-110gün) artmasını sağlar. Hem ekonomiye hem de çevreye katkı sağlar. • Bundan dolayı, verim ve ürün kalitesini arttırır, kolay uygulanabilir ve Çevre kirliliğini minimize eder • Başlık gübre (Taban altı-Ekimden hemen önce) olarak kullanılıp bir dönemlik tüm azot ihtiyacını karşılar

Plantagro İncele

Plantagro

• Toprağın fiziksel ve özellikle kimyasal yapısını düzeltir, • Su tutma kapasitesini ve geçirgenliğini arttırır. Toprakta oluşan boşluklar ve su tutma kapasitesinin artması ile daha iyi kök gelişimi olur. • Toprağın Organik yapısını zenginleştirir ve mikrofaunayı canlandırır. • İçeriğinde bulunan hümik ve fülvik asitlerle toprakta bulunan ve bağlanmış bitki besin elementlerini çözüp, bitkinin alabileceği forma dönüştürür. • İçerisinde bulunan hümik ve Fülvik asit ile bitkiyi uyararak kök gelişimini ve solunumu arttırır. • Uygulanmasından sonra kullanılacak gübrelerin etkinliğini arttırır. • Bitkilerin kılcal kök sayısını ve gelişimini arttırır. Dolayısıyla uygulandığı topraklarda yetiştirilen ürünün miktarını ve kalitesini direkt olarak etkiler. • Ülkemizde yaygın toprak sorunlarının tamamına etki etmektedir.

Protient 5.5.5 İncele

Protient 5.5.5

Organik madde içeriği ile toprağı zenginleştirir, Topraktaki mikro faunayı canlandırırlar. İçerisinde bulunan hümik ve Fülvik asit ile kök gelişimini ve solunumu arttırarak. İçeriklerinde bulunan SO3 formundaki kükürt ile toprak pH'ının düşürülmesine yardım ederler. Kısaca toprağın makro element ihtiyacını karşılar, fiziksel ve kimyasal yapısını düzeltmekte etkili olurlar.

Protient Algicore İncele

Protient Algicore

Deniz yosunu kaynaklı mükemmel bir üründür. Giberellik alginik asit ve sitokinler gibi doğal bitki hormonları içerir. Çiçeklenmeyi, çiçek kalitesini ve kardeşlenmeyi arttırır. Çiçek ve çiçek taslaklarının saplarının uzamasını sağlar. Meyve tutumunu arttırır. Meyve irileşme döneminde meyvelerin irileşmesine ve kalitesinin artmasına yardımcı olur. Vegetatif ve generatif aksamların gelişimini destekler.

Protient 6.16.6 İncele

Protient 6.16.6

Organik madde içeriği ile toprağı zenginleştirir, Topraktaki mikro faunayı canlandırırlar. İçerisinde bulunan hümik ve Fülvik asit ile kök gelişimini ve solunumu arttırarak. İçeriklerinde bulunan SO3 formundaki kükürt ile toprak pH'ının düşürülmesine yardım ederler. Kısaca toprağın makro element ihtiyacını karşılar, fiziksel ve kimyasal yapısını düzeltmekte etkili olurlar.

Pro Organic 40 İncele

Pro Organic 40

Yüksek oranda içerdiği organik madde (Organik karbon) sayesinde toprak mikro faunasını zenginleştirir. Toprağın geçirgenliğini arttırarak, toprağı kabartır ve havalanmasına yardımcı olur. Toprakta bağlı halde bulunan bitki besin elementlerinin serbest hale gelerek bitki tarafından alımını kolaylaştırır. Topraktaki pH’ı düşürür. Organik maddeyi arttırır.

Protient 8.21.0 İncele

Protient 8.21.0

Organik madde içeriği ile toprağı zenginleştirir, Topraktaki mikro faunayı canlandırırlar. İçerisinde bulunan hümik ve Fülvik asit ile kök gelişimini ve solunumu arttırarak. İçeriklerinde bulunan SO3 formundaki kükürt ile toprak pH'ının düşürülmesine yardım ederler. Kısaca toprağın makro element ihtiyacını karşılar, fiziksel ve kimyasal yapısını düzeltmekte etkili olurlar.

Spectro ORG 10-10-20 İncele

Spectro ORG 10-10-20

Organik madde içeriği ile toprağı zenginleştirir, Topraktaki mikro faunayı canlandırırlar. İçerisinde bulunan hümik ve Fülvik asit ile kök gelişimini ve solunumu arttırarak. İçeriklerinde bulunan SO3 formundaki kükürt ile toprak pH'ının düşürülmesine yardım ederler. Kısaca toprağın makro element ihtiyacını karşılar, fiziksel ve kimyasal yapısını düzeltmekte etkili olurlar.

Promix Crop Liquid İncele

Promix Crop Liquid

Bitkisel üretimin her safhasında ve bitkilerin tüm gelişim dönemlerinde etkili olan çok yönlü bir üründür. Her iklim koşulunda performansında bir düşüş olmadan çalışır. Bitkinin tüm aksamlarının(çiçek, salkım, sürgün vb.) gelişmesini ve meyve iriliğini olumlu yönde düzenler.

Spectro NPK 16-8-24 İncele

Spectro NPK 16-8-24

Tamamen şelatlı, yapraktan uygulamaya uygun, suda tamamen çözülebilen, alınımında toprak ve çevre koşullarından en az etkilenen, NPK ve mikro element içeren, İçerisinde çeşidine bağlı olarak %2-15-18-20 oranında magnezyum oksit bulunduran, en üst klitede bitki besleme grubudur. Azot(NH4-N ve NO3-N), fosfor (P2O5), potasyum (K2O) ve mikro element kaynağıdır. Her formülasyon uygulanacağı bitkinin gelişme dönemine göre değerlendirilmelidir. Eşit ağırlıklı olan gruplar, her dönem ve mevsimde kullanılabildiği gibi kullanıldığı bitkilerde yeşil aksam gelişimi ve generatif gelişime ve olgunlaşmaya yardımcı olur. Yüksek azot içerikli olan gruplar, yeşil aksam gelişimine ihtiyaç olduğu dönemlerde, Yüksek fosfor içerikli olan gruplar, generatif gelişmenin(Tomurcuklanma, çiçeklenme ve meyve tutumu) başlangıcından sonuna kadar, Yüksek potasyum içerikli olan gruplar, meyve tutumu, meyve gelişimi, meyve olgunlaşma ve hasat döneminde ağırlıklı olarak kullanılmalıdır. Uygun gruplar uygun dönemlerde kullanıldığında bitkilerin gelişimini, direncini, doku ve meyvelerin kalitesini arttırır.

Protient NPK 15.30.15 +TE İncele

Protient NPK 15.30.15 +TE

Standart şelatlı olmakla birlikte klor ve kükürt içermez. Suda tamamen çözülebilir ve bitkiler tarafından alınımı kolaydır. Azot(NH4-N ve NO3-N), fosfor (P2O5), potasyum (K2O) ve mikro element kaynağıdır. Her formülasyon uygulanacağı bitkinin gelişme dönemine göre değerlendirilmelidir. Eşit ağırlıklı olan gruplar, her dönem ve mevsimde kullanılabildiği gibi kullanıldığı bitkilerde yeşil aksam gelişimi ve generatif gelişime ve olgunlaşmaya yardımcı olur. Yüksek azot içerikli olan gruplar, yeşil aksam gelişimine ihtiyaç olduğu dönemlerde, Yüksek fosfor içerikli olan gruplar, generatif gelişmenin(Tomurcuklanma, çiçeklenme ve meyve tutumu) başlangıcından sonuna kadar, Yüksek potasyum içerikli olan gruplar, meyve tutumu, meyve gelişimi, meyve olgunlaşma ve hasat döneminde ağırlıklı olarak kullanılmalıdır. Uygun gruplar uygun dönemlerde kullanıldığında bitkilerin gelişimini, direncini, doku ve meyvelerin kalitesini arttırır.

Spectro ORG 12-12-12 İncele

Spectro ORG 12-12-12

Organik madde içeriği ile toprağı zenginleştirir, Topraktaki mikro faunayı canlandırırlar. İçerisinde bulunan hümik ve Fülvik asit ile kök gelişimini ve solunumu arttırarak. İçeriklerinde bulunan SO3 formundaki kükürt ile toprak pH'ının düşürülmesine yardım ederler. Kısaca toprağın makro element ihtiyacını karşılar, fiziksel ve kimyasal yapısını düzeltmekte etkili olurlar.

Spectro NPK 15-30-15 + ME İncele

Spectro NPK 15-30-15 + ME

Tamamen şelatlı, yapraktan uygulamaya uygun, suda tamamen çözülebilen, alınımında toprak ve çevre koşullarından en az etkilenen, NPK ve mikro element içeren, İçerisinde çeşidine bağlı olarak %2-15-18-20 oranında magnezyum oksit bulunduran, en üst klitede bitki besleme grubudur. Azot(NH4-N ve NO3-N), fosfor (P2O5), potasyum (K2O) ve mikro element kaynağıdır. Her formülasyon uygulanacağı bitkinin gelişme dönemine göre değerlendirilmelidir. Eşit ağırlıklı olan gruplar, her dönem ve mevsimde kullanılabildiği gibi kullanıldığı bitkilerde yeşil aksam gelişimi ve generatif gelişime ve olgunlaşmaya yardımcı olur. Yüksek azot içerikli olan gruplar, yeşil aksam gelişimine ihtiyaç olduğu dönemlerde, Yüksek fosfor içerikli olan gruplar, generatif gelişmenin(Tomurcuklanma, çiçeklenme ve meyve tutumu) başlangıcından sonuna kadar, Yüksek potasyum içerikli olan gruplar, meyve tutumu, meyve gelişimi, meyve olgunlaşma ve hasat döneminde ağırlıklı olarak kullanılmalıdır. Uygun gruplar uygun dönemlerde kullanıldığında bitkilerin gelişimini, direncini, doku ve meyvelerin kalitesini arttırır.

Promix Crop Powder İncele

Promix Crop Powder

Tamamen deniz yosunu (Ascophyllum nodosum) kaynaklı Aminoasit ve organik madde içeriklidir. Hücre büyümesini sağlayarak, yeşil aksam ve kök-gövde gelişimini destekler Özel ve yüksek organik madde içeriği ile toprağın organik madde ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olur. Birlikte kullanıldığı pestisit, bitki gelişim düzenleyici ve bitki besin ürünlerinin etkisinin arttırılmasına yardımcı olur.

Spectro NPK 20-10-20 + ME İncele

Spectro NPK 20-10-20 + ME

Tamamen şelatlı, yapraktan uygulamaya uygun, suda tamamen çözülebilen, alınımında toprak ve çevre koşullarından en az etkilenen, NPK ve mikro element içeren, İçerisinde çeşidine bağlı olarak %2-15-18-20 oranında magnezyum oksit bulunduran, en üst klitede bitki besleme grubudur. Azot(NH4-N ve NO3-N), fosfor (P2O5), potasyum (K2O) ve mikro element kaynağıdır. Her formülasyon uygulanacağı bitkinin gelişme dönemine göre değerlendirilmelidir. Eşit ağırlıklı olan gruplar, her dönem ve mevsimde kullanılabildiği gibi kullanıldığı bitkilerde yeşil aksam gelişimi ve generatif gelişime ve olgunlaşmaya yardımcı olur. Yüksek azot içerikli olan gruplar, yeşil aksam gelişimine ihtiyaç olduğu dönemlerde, Yüksek fosfor içerikli olan gruplar, generatif gelişmenin(Tomurcuklanma, çiçeklenme ve meyve tutumu) başlangıcından sonuna kadar, Yüksek potasyum içerikli olan gruplar, meyve tutumu, meyve gelişimi, meyve olgunlaşma ve hasat döneminde ağırlıklı olarak kullanılmalıdır. Uygun gruplar uygun dönemlerde kullanıldığında bitkilerin gelişimini, direncini, doku ve meyvelerin kalitesini arttırır.

Protient NPK 16.8.24 +TE İncele

Protient NPK 16.8.24 +TE

Standart şelatlı olmakla birlikte klor ve kükürt içermez. Suda tamamen çözülebilir ve bitkiler tarafından alınımı kolaydır. Azot(NH4-N ve NO3-N), fosfor (P2O5), potasyum (K2O) ve mikro element kaynağıdır. Her formülasyon uygulanacağı bitkinin gelişme dönemine göre değerlendirilmelidir. Eşit ağırlıklı olan gruplar, her dönem ve mevsimde kullanılabildiği gibi kullanıldığı bitkilerde yeşil aksam gelişimi ve generatif gelişime ve olgunlaşmaya yardımcı olur. Yüksek azot içerikli olan gruplar, yeşil aksam gelişimine ihtiyaç olduğu dönemlerde, Yüksek fosfor içerikli olan gruplar, generatif gelişmenin(Tomurcuklanma, çiçeklenme ve meyve tutumu) başlangıcından sonuna kadar, Yüksek potasyum içerikli olan gruplar, meyve tutumu, meyve gelişimi, meyve olgunlaşma ve hasat döneminde ağırlıklı olarak kullanılmalıdır. Uygun gruplar uygun dönemlerde kullanıldığında bitkilerin gelişimini, direncini, doku ve meyvelerin kalitesini arttırır.

Spectro ORG 13-33-0 İncele

Spectro ORG 13-33-0

Organik madde içeriği ile toprağı zenginleştirir, Topraktaki mikro faunayı canlandırırlar. İçerisinde bulunan hümik ve Fülvik asit ile kök gelişimini ve solunumu arttırarak. İçeriklerinde bulunan SO3 formundaki kükürt ile toprak pH'ının düşürülmesine yardım ederler. Kısaca toprağın makro element ihtiyacını karşılar, fiziksel ve kimyasal yapısını düzeltmekte etkili olurlar.

REGULATION İncele

REGULATION

• Kullanıldığı damlama sulama sistemlerinin temizlenmesini sağlar. Kireç kaynaklı tıkanıklığı giderir. • Toprakta bulunan kalsiyum ve magnezyumu bitkinin alabileceği forma dönüştürür. • Toprak pH’ını düşürmesinden dolayı diğer bitki besin elementlerinin alınabilir forma dönmesini sağlar. • İçerdiği organik asitlerle mikro elementlerin komplex hale gelmesini sağlayarak alımını arttırır.

Protient 10.10.10 İncele

Protient 10.10.10

Organik madde içeriği ile toprağı zenginleştirir, Topraktaki mikro faunayı canlandırırlar. İçerisinde bulunan hümik ve Fülvik asit ile kök gelişimini ve solunumu arttırarak. İçeriklerinde bulunan SO3 formundaki kükürt ile toprak pH'ının düşürülmesine yardım ederler. Kısaca toprağın makro element ihtiyacını karşılar, fiziksel ve kimyasal yapısını düzeltmekte etkili olurlar.

Protient NPK 18.18.18 +Te İncele

Protient NPK 18.18.18 +Te

Standart şelatlı olmakla birlikte klor ve kükürt içermez. Suda tamamen çözülebilir ve bitkiler tarafından alınımı kolaydır. Azot(NH4-N ve NO3-N), fosfor (P2O5), potasyum (K2O) ve mikro element kaynağıdır. Her formülasyon uygulanacağı bitkinin gelişme dönemine göre değerlendirilmelidir. Eşit ağırlıklı olan gruplar, her dönem ve mevsimde kullanılabildiği gibi kullanıldığı bitkilerde yeşil aksam gelişimi ve generatif gelişime ve olgunlaşmaya yardımcı olur. Yüksek azot içerikli olan gruplar, yeşil aksam gelişimine ihtiyaç olduğu dönemlerde, Yüksek fosfor içerikli olan gruplar, generatif gelişmenin(Tomurcuklanma, çiçeklenme ve meyve tutumu) başlangıcından sonuna kadar, Yüksek potasyum içerikli olan gruplar, meyve tutumu, meyve gelişimi, meyve olgunlaşma ve hasat döneminde ağırlıklı olarak kullanılmalıdır. Uygun gruplar uygun dönemlerde kullanıldığında bitkilerin gelişimini, direncini, doku ve meyvelerin kalitesini arttırır.

Protient NPK 4.5.40 +TE İncele

Protient NPK 4.5.40 +TE

Standart şelatlı olmakla birlikte klor ve kükürt içermez. Suda tamamen çözülebilir ve bitkiler tarafından alınımı kolaydır. Azot(NH4-N ve NO3-N), fosfor (P2O5), potasyum (K2O) ve mikro element kaynağıdır. Her formülasyon uygulanacağı bitkinin gelişme dönemine göre değerlendirilmelidir. Eşit ağırlıklı olan gruplar, her dönem ve mevsimde kullanılabildiği gibi kullanıldığı bitkilerde yeşil aksam gelişimi ve generatif gelişime ve olgunlaşmaya yardımcı olur. Yüksek azot içerikli olan gruplar, yeşil aksam gelişimine ihtiyaç olduğu dönemlerde, Yüksek fosfor içerikli olan gruplar, generatif gelişmenin(Tomurcuklanma, çiçeklenme ve meyve tutumu) başlangıcından sonuna kadar, Yüksek potasyum içerikli olan gruplar, meyve tutumu, meyve gelişimi, meyve olgunlaşma ve hasat döneminde ağırlıklı olarak kullanılmalıdır. Uygun gruplar uygun dönemlerde kullanıldığında bitkilerin gelişimini, direncini, doku ve meyvelerin kalitesini arttırır.

Spectro P 12 İncele

Spectro P 12

İçerdiği Azot, Yüksek fosfor ve potasyum içeriği ile mükemmel bir gübredir. İçeriğindeki Organik madde, hümik ve fülvik asit nedeniyle iyi bir toprak ıslah ürünüdür. Bitkinin kök gelişimini ve saçak kök oluşumunu arttırır. Topraktaki pH'ı düşürür. Organik maddeyi arttırır

Protient 12.12.0 İncele

Protient 12.12.0

Organik madde içeriği ile toprağı zenginleştirir, Topraktaki mikro faunayı canlandırırlar. İçerisinde bulunan hümik ve Fülvik asit ile kök gelişimini ve solunumu arttırarak. İçeriklerinde bulunan SO3 formundaki kükürt ile toprak pH'ının düşürülmesine yardım ederler. Kısaca toprağın makro element ihtiyacını karşılar, fiziksel ve kimyasal yapısını düzeltmekte etkili olurlar.

Protient NPK 20.20.20 +TE İncele

Protient NPK 20.20.20 +TE

Standart şelatlı olmakla birlikte klor ve kükürt içermez. Suda tamamen çözülebilir ve bitkiler tarafından alınımı kolaydır. Azot(NH4-N ve NO3-N), fosfor (P2O5), potasyum (K2O) ve mikro element kaynağıdır. Her formülasyon uygulanacağı bitkinin gelişme dönemine göre değerlendirilmelidir. Eşit ağırlıklı olan gruplar, her dönem ve mevsimde kullanılabildiği gibi kullanıldığı bitkilerde yeşil aksam gelişimi ve generatif gelişime ve olgunlaşmaya yardımcı olur. Yüksek azot içerikli olan gruplar, yeşil aksam gelişimine ihtiyaç olduğu dönemlerde, Yüksek fosfor içerikli olan gruplar, generatif gelişmenin(Tomurcuklanma, çiçeklenme ve meyve tutumu) başlangıcından sonuna kadar, Yüksek potasyum içerikli olan gruplar, meyve tutumu, meyve gelişimi, meyve olgunlaşma ve hasat döneminde ağırlıklı olarak kullanılmalıdır. Uygun gruplar uygun dönemlerde kullanıldığında bitkilerin gelişimini, direncini, doku ve meyvelerin kalitesini arttırır.

Spectro Plus İncele

Spectro Plus

Birlikte kullanıldığı diğer bitki besleme ürünlerinin verimini arttırır. Kök gelişimini arttırır ve fotosentezi hızlandırır. Meyve tutumu ve meyve gelişimini dolaylı olarak olumlu yönde etkiler. Toprak mikro faunasını zenginleştirir. Toprağın geçirgenliğini arttırarak, toprağı kabartır ve havalanmasına yardımcı olur. Topraktaki pH'ı düşürür. Organik maddeyi arttırır.

S Formula İncele

S Formula

İyi bir pH düşürücü olmakla birlikte toprakta bağlanmış besin elementlerinin bitki tarafından alınabilir forma dönüşmesini sağlar. Standart toz kükürt ile karşılaştırıldığında tanecik çapı daha küçük olduğundan daha hızlı çözünür ve sülfürik asite dönüşür. İçerisinde bulunan yayıcı ajanlardan dolayı toprağa daha iyi nüfuz ederek daha fazla alanı kaplar. Bu nedenle diğer kükürtlere oranla daha hızlı ve etkili bir şekilde toprak pH’ının düşmesini sağlar. Aynı zamanla kükürt meyve olgunlaşmasını hızlandırarak olumlu yönde etkiler.

Spectro Seo İncele

Spectro Seo

• Yüksek miktarda Kükürt ve Kaliteli leonardit içeren iyi bir toprak düzenleyicisidir. • Toprağın fiziksel ve özellikle kimyasal yapısını düzeltir, • Yüksek pH’lı topraklarda pH’ın düşürülmesine yardımcı olur. • Topraktaki alkali metaller ile humat oluşturarak Toprağın pH’ını düzeltir, • Su tutma kapasitesini ve geçirgenliğini arttırır. Toprakta oluşan boşluklar ve su tutma kapasitesinin artması ile daha iyi kök gelişimi olur. • Toprağın Organik yapısını zenginleştirir ve mikrofaunayı canlandırır. • İçeriğinde bulunan hümik ve fülvik asitlerle toprakta bulunan ve bağlanmış bitki besin elementlerini çözüp, bitkinin alabileceği forma dönüştürür. • İçerisinde bulunan hümik ve Fülvik asit ile bitkiyi uyararak kök gelişimini ve solunumu arttırır.• Uygulanmasından sonra kullanılacak gübrelerin etkinliğini arttırır. • Bitkilerin kılcal kök sayısını ve gelişimini arttırır. Dolayısıyla uygulandığı topraklarda yetiştirilen ürünün miktarını ve kalitesini direkt olarak etkiler. • Ülkemizde yaygın toprak sorunlarının tamamına etki etmektedir.

Soux İncele

Soux

Yüksek miktarda hayvansal ve bitkisel (deniz yosunu) kaynaklı amino asit içerir. Diğer bitki besin elementlerinin alımını kolaylaştıran mükemmel bir kompleks yapıcı, yardımcı üründür. Karbonhidrat sentezini hızlandırır, bitkinin enerji ihtiyacını karşılar. Kök, gövde, çiçek ve meyve gelişimini arttırmakla birlikte bitkiye yardımcı olan çok yönlü bir üründür. Her durumda mükemmel bir performans gösterir. İçeriği ve işlevi ile bitkiyi doğrudan ve dolaylı olarak olumlu şekilde iki yönlü etki eder.

SPECTRO-LEO İncele

SPECTRO-LEO

Yüksek oranda organik madde ve hümik + fülvik asit içermektedir. Bu nedenle toprak yapısını düzeltir. Topraktaki alkali metaller ile humat oluşturarak Toprağın pH'ını düzeltir, Su tutma kapasitesini ve geçirgenliğini arttırır. Toprakta oluşan boşluklar ve su tutma kapasitesinin artması ile daha iyi kök gelişimi olur. Toprağın Organik yapısını zenginleştirir ve mikro faunayı canlandırır. İçeriğinde bulunan hümik ve fülvik asitlerle toprakta bulunan ve bağlanmış bitki besin elementlerini çözüp, bitkinin alabileceği forma dönüştürür. İçerisinde bulunan hümik ve Fülvik asit ile bitkiyi uyararak kök gelişimini ve solunumu arttırır. Uygulanmasından sonra kullanılacak gübrelerin etkinliğini arttırır. Bitkilerin kılcal kök sayısını ve gelişimini arttırır. Dolayısıyla uygulandığı topraklarda yetiştirilen ürünün miktarını ve kalitesini direkt olarak etkiler. Ülkemizde yaygın toprak sorunlarının tamamına etki etmektedir.

Spectro K12 İncele

Spectro K12

İçerdiği Azot, fosfor ve Yüksek potasyum içeriği ile mükemmel bir gübredir. İçeriğindeki Organik madde, hümik ve fülvik asit nedeniyle iyi bir toprak ıslah ürünüdür. Bitkinin kök gelişimini ve saçak kök oluşumunu arttırır. Topraktaki pH’ı düşürür. Organik maddeyi arttırır.

SYMBIO LEO İncele

SYMBIO LEO

Topraktaki alkali metaller ile humat oluşturarak Toprağın pH'ını düzeltir, Su tutma kapasitesini ve genliğeçirgini arttırır. Toprakta oluşan boşluklar ve su tutma kapasitesinin artması ile daha iyi kök gelişimi olur. Toprağın Organik yapısını zenginleştirir ve mikrofaunayı canlandırır. İçeriğinde bulunan hümik ve fülvik asitlerle toprakta bulunan ve bağlanmış bitki besin elementlerini çözüp, bitkinin alabileceği forma dönüştürür. İçerisinde bulunan hümik ve Fülvik asit ile bitkiyi uyararak kök gelişimini ve solunumu arttırır. Uygulanmasından sonra kullanılacak gübrelerin etkinliğini arttırır. Bitkilerin kılcal kök sayısını ve gelişimini arttırır. Dolayısıyla uygulandığı topraklarda yetiştirilen ürünün miktarını ve kalitesini direkt olarak etkiler. Ülkemizde yaygın toprak sorunlarının tamamına etki etmektedir.

SOLITION İncele

SOLITION

Pestisit ve bitki besleme ürünlerinin karışımını kolaylaştırır. İlaçlama suyunun pH’ının ayarlanmasına yardımcı olur. Yayıcı-yapıştırıcı özelliği vardır. İlaçlama aletinin tank, filtre, boru ve memelerini temizlenmesini sağlar. Mineral yağlar ve bakırlı preparatlar ile karıştırmayınız

SiL-FERT İncele

SiL-FERT

İyi bir yayıcı, kaplayıcı ve yapıştırıcıdır. Birlikte uygulandığı ürünün hızlı bir şekilde yayılmasını sağlar. Uygulandığı yüzeyden akıp gitmesi olasılığını minimuma indirir. Homojen bir yayılma sağlamasından dolayı uygulanan dozlardan en iyi verimin alınmasına yardımcı olur. Bitki yapraklarındaki stomalara eşit miktarda doz gelmesini sağlayarak ilaçlama ve gübreleme başarısını artırır.

Spectro Combi İncele

Spectro Combi

• Bitkiler için miktar olarak az fonksiyon olarak hayati öneme sahip Mikro elementlerin tamamını, yeterli miktarda içerir. • Özel geliştirilmiş formülasyon sayesinde mikro elementlerin tamamı, bitkiler tarafından çevre koşullarından etkilenmeden kolaylıkla alınır. • Mikro element eksikliğinden kaynaklanan bütün sorunları giderir. • Bitki gelişimine, meyve olgunluğu ve renklenmesine, raf ömrü ve depolanma koşullarına karşı olumlu etki yaratarak dolaylı olarak karlılığı arttırır.

Protient Cupper Plus İncele

Protient Cupper Plus

Organik asit katkılı özel bir bakırdır. Bitki stomalarından hızla alınır ve bitki içerisinde taşınımı hızlıdır (Mobil elementtir). Bakır noksanlığından meydana gelen arazları engeller.

Protient Abumix İncele

Protient Abumix

Tamamı suda çözünebilen formda olan yüksek içerikli iyi bir iz element kaynağıdır. Düzenli kullanımıyla Kloroz gelişmesini önler. Damlama sulama ve yapraklara püskürtme metodu ile kullanılabilen iyi bir bitki besleme ürünüdür.